Przedsiębiorcom

Od wielu lat jestem aktywnym biznesowo przedsiebiorcą. Pracowałem w korporacjach a teraz od kilku lat z powodzeniem na własny rachunek.

Branża, z której wyrosłem i w której przeszedłem wszystkie szczeble kariery to informatyka oraz telekomunikacja (ICT). Widziałem tam wiele, dokonałem wiele i niemało także decyzji podjąłem. Złych i dobrych.

Z pełna odpowiedzialnością mogę zatem doradzać przedsiębiorcom prowadzącym małe i średnie firmy ICT,  jak usprawnić lub wręcz zmienić sposób prowadzenia swojego biznesu, zdefiniować na nowo lub poprawić procesy biznesowe, a także pomóc im te zmiany możliwie szybko i bezboleśnie wdrożyć.

Sprzedaż oprogramowania, rozwiązań i usług ICT, którą prowadziłem i zarządzałem całe swoje dorosłe życie, jest zwykle największym wyzwanie współczesnych przedsiębiorców ICT na tym coraz trudniejszym rynku. Pracując z właścicielami tych firm szybko dochodzimy do wielu interesujących wniosków i diagnozujemy lepiej ich sytuację biznesową.

Potem zwykle wdrażamy nowe lub zmienione procesy, dostarczamy konieczną w organizacji wiedzę i trenujemy konieczne w tej zmianie umiejętności pracowników na wszystkich szczeblach.

Jak zaobserwowałem, przedsiębiorcy IT nigdy nie tracą na wymianie myśli ze mną!…

"Każdy sprzedawca może stać się zaufanym doradcą klienta, a menadżer skutecznie zarządzać pracownikami i swoim biznesem. Trzeba im tylko dostarczyć wiedzę i narzędzia. A potem doprowadzić, aby to przyswoili i wdrożyli w codzienny nawyk"